روزنامه کیهان سوئد

تعداد خبر های امروز: 0
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ March 20,2019
تبریز Light Rain Shower
۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
رطوبت ٢۵.۵٢(in)
ویدئو های مرتبط
دریافت ویدئو

اینهم از فرهنگ آخوندهای پست و فرومایه

اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
تبلیغ اول
دیدگاه ها (0)